Viet NamEnglish (United Kingdom)
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Site Map

Dự án kêu gọi đầu tư

Tam Nong - Phu Tho

Home :: Về công ty
Về Công ty Việt Hân PDF. In

Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân được thành lập vào năm 2006. Công ty đã không ngừng phát triển, đầu tư kinh doanh nhiều dự án bất động sản trên phạm vi toàn quốc.

1.  Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: 0304683887          Cấp ngày: 29/06/2012 (thay đổi lần thứ 12).

     Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

2.  Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng (Một nghìn sáu trăm tỷ đồng).

3.  Lĩnh vực hoạt động:

   -  Đầu tư, kinh doanh bất động sản.

   -  Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản. Tư vấn xây dựng. Tư vấn đấu thầu. Tư vấn Quản lý dự án. Lập dự án đầu tư.

   -  Quảng cáo thương mại.

   -  Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

   -  Giáo dục và đào tạo.

4.  Đại diện theo Pháp luật:

     Bà Đinh Ngọc Châu Hương - Chức danh: Tổng Giám đốc.